Header Image

RVAZ

Ruimte voor anderszijn!

Een warm welkom voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.
En voor vrijwilligers van wie hun hart naar hen uitgaat.

 

Elk mens is op zijn eigen manier anders

Ruimte voor anderszijn vraagt en maakt ruimte voor mensen met een psychische kwetsbaarheid of een achtergrond in de psychiatrie. Onze initiatieven dragen bij aan acceptatie en waardevol samenleven met elkaar. Zowel binnen de maatschappij als binnen de kerken.

 

We maken ruimte voor waardevol contact

Onze vrijwilligers zijn afkomstig uit levensbeschouwelijke instellingen of zetten zich in vanuit persoonlijke betrokkenheid. We organiseren ontmoetingsmomenten, maatjesprojecten, gespreksgroepen of speciale geloofsvieringen. Hier kunnen mensen met een psychische kwetsbaarheid zich verbinden met hun medemens. Er is ruimte om ervaringen te delen. En stil te staan bij de dingen die er werkelijk toe doen.

 

Top